Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Rady klientom / Priebeh prevodu vlastníctva nehnuteľnosti

PRIEBEH PREVODU VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTI

Rady
Vysvetlivky:

1. Nadviazanie spolupráce.

2. Nábor a zdokumentovanie nehnuteľnosti.

3. Propagácia nehnuteľnosti.

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami.

5. Rezervácia nehnuteľnosti

(podpis rezervačnej zmluvy).

5U1 Úkony spojené s financovaním kúpy

prostredníctvom úveru (vyhotovenie znaleckého posudku pre banku).

5U2 Popis úverovej zmluvy (kupujúci).

5U3 Podpis záložnej zmluvy (predávajúci)

a zápis vkladu záložného práva do katastra.

6. Podpis kúpnej zmluvy (u notára, na matrike alebo u advokáta).

6H Úhrada kúpnej ceny (do bankovej alebo notárskej úschovy).

7. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľnosti.

7U Doloženie podpísanej kúpnej zmluvy a listu vlastníctva (za účelom čerpania úveru na účet predávajúceho).

8. Právoplatný zápis vlastníctva v katastri (v prospech kupujúceho).

8H Doloženie dokladov (notárovi, banke) pre účely uvoľnenia kúpnej ceny z úschovy alebo vinkulácie.

9. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.

10.Prepis médií (pri prevode bytu aj prehlásenie u správcu).

 

"U" - kroky s týmto doplňujúcim písmenom platia v prípade, ak sa kúpna cena financuje z prostriedkov hypotekárneho úveru.

"H" - kroky s týmto doplňujúcim písmenom platia v prípade, ak sa kúpna cena hradí prostredníctvom vinkulácie v banke alebo úschovy u notára / advokáta.

 

Zdroj: brožúra Realitnej únie: " Predaj, kúpa, prenájom nehnuteľnosti", www.realitnaunia.sk

Banners